Bellman & Partners förmedlar 14 000 kvm i Gislaved

En större industrifastighet om ca 14 000 kvm produktions- och lagerlokaler har förmedlats av BNPA som är ett delägt syterbolag till Bellman & Partners. Fastigheten förvärvades av en privat fastighetsaktör genom en s.k. ”sale and leaseback” där säljaren fortsätter som hyresgäst.