Bellman & Partners Tjänster

Vår erfarenhet, kompetens och vårt breda kontaktnät gör det möjligt att erbjuda följande tjänster.

Tjänster till hyresvärdar, fastighetsägare och investerare

Transaktioner (köp och försäljning)
Vill du sälja? Önskar du komplettera ditt befintliga bestånd? Eller söker du en trygg och långsiktig placering? Kort sagt, står du inför ett köp eller en försäljning av fastighetsobjekt? Kontakta oss för analyser, rådgivning, planering och genomförande.

Uthyrningsuppdrag
Har du en vakant lokal eller behöver du fylla en hel fastighet? Kontakta oss för en diskussion om hur vi tillsammans når målet att finna lämpliga och långsiktiga hyresgäster.

Marknadsföring
Planerar du marknadsaktiviteter för att finna nya hyresgäster och önskar kontakter inom medieproduktion och TM? Kontakta oss, så formar och producerar vi din annons, DR och utformar TM-uppdrag och andra trycksaker.

Tjänster till hyresgäster och lokalsökande

Lokalförmedling
Söker du en kontorslokal eller en industrilokal. Kika in i vår databas på förstasidan och kontakta oss!

Sökuppdrag/Tenant rep
Söker du en kontorslokal eller en industrilokal men har inte tid att själv söka och ringa runt? Kontakta oss så går vi tillsammans igenom ert lokalbehov och upprättar en kravspecifikation. Därefter presenterar vi ett antal förslag. Är det något du gillar visar vi lokalen och sammanför dig med hyresvärden.

Rådgivning/Konsultation
Söker du svar på allmänna affärsmässiga frågor om lokaler och fastigheter?