Bellman & Partners förmedlar ca 2 500 kvm till RNB

RNB RETAIL AND BRANDS har beslutat att hyra lager i Botvid Business Center. Bellman & Partners har förmedlat lokalen åt Sagax som tillsammans med Hemfosa är hälftenägare av  fastigheten i Botkyrka.