Byggrätter för bostäder i Åkersberga förmedlas av BNPA

Byggrätter för bostäder om ca 2 000 kvm ljus BTA förmedlas genom BNPA. Bostäder i parhus planeras att uppföras i brf-form med inflyttning under 2016.