Stor försäljning i Danderyd

Stena säljer och Bellman & Partners förmedlade fastigheterna genom bolagsförsäljning  till en lokal fastighetsaktör. Fastigheterna om ca 15 000 kvm kontor, bostäder och garage är belägna i Inverness vid Stocksundsbron och utgör porten till Danderyd.